Felhasználási Feltételek

 

 

A Lovas Diadal Live TV Portálon elérhető szolgáltatások használatával vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket.

 

A www.lovasdiadalhuntv.hu oldalon található tartalom a Lovas Diadal Live TV szellemi tulajdona.

 

A Lovas Diadal Live TV fenntart az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogait. A televízióhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A Lovas Diadal Live TV előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos az oldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet stb.) feldolgozása és értékesítése. Az oldal tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti, nyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az oldal többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

 

A Lovas Diadal Live TV oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Ugyancsak tilos a Lovas Diadal Live TV előzetes írásbeli engedélye nélkül az oldal tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

 

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után, jogosulatlan felhasználás esetén a Lovas Diadal Live TV követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

 

Az oldalról értesüléseket átvenni csak az oldalra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő az eredeti információt nem módosíthatja, illetőleg minden közlésnél köteles feltüntetni a lapra utaló egyértelmű hivatkozást.

 

A hírügynökségeknek a www.lovasdiadalhuntv.hu oldalon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, továbbadni és számítógépen tárolni.

 

A Lovas Diadal Live TV minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a Lovas Diadal Live TV Portálon közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a Lovas Diadal Live TV sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen portálon keresztül nyújtott információkért és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a portált vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.

 

A Lovas Diadal Live TV nem tartozik felelősséget:

– a portálon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

– a portálhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

– azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a portál használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

A Lovas Diadal Live TV Portál bármelyik olyan felhasználója, aki a Web-oldal felhasználásával információt szolgáltat a Lovas Diadal Live TV-nek, elfogadja, hogy a Lovas Diadal Live TV-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a Lovas Diadal Live TV az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

A www.lovasdiadalhuntv.hu portálon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Lovas Diadal Live TV Portálról más cégek és egyéb szervezetek Web-oldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Lovas Diadal Live TV nem vállal felelősséget. Ezen Web-oldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

 

Szerzői jog:

A Lovas Diadal Live TV Portál, az azokon található minden képi, hang, videó és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Lovas Diadal Live TV kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

 

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Lovas Diadal Live TV követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Megosztás

Movies
Tv Shows
Videos
Search