Adatvédelmi tájékoztató

1. A kezelt adatok köre:

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik.

A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

 

2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók, valamint az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja.

A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A www.lovasdiadalhuntv.hu a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.

 

3. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek

A www.lovasdiadalhuntv.hu nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

 

4. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A www.lovasdiadalhuntv.hu weboldal a felhasználóktól semmilyen jogcímen nem kér személyes adatokat. A weboldal kizárólag automatikusan naplózott adatokat kezel.

 

4.1 Automatikusan naplózott adatok kezelése

Adatkezelő: Profitárhely Kft

Adatkezelés tárgya: a Szolgáltatások nyújtása közben történő naplózás során rögzített adatok tárolása az esetleges hibák kivizsgálásának céljából, valamint statisztikák előállítása céljából

Adatkezelés időtartama: az adatok rögzítésétől számított legfeljebb 1 év.

A személyes adatok típusa: weboldal látogatók esetén a látogató IP címe, a látogatás időpontja, valamint a meglátogatott weboldal URL címe. E-mail küldés és letöltés, valamint FTP, vagy SSH hozzáférés esetén az igénybe vevő IP címe, a hozzáférés időpontja.

Az érintettek kategóriái: a tárhelyen lévő weboldal látogatói, E-mail küldést és fogadást, valamint FTP, SSH csatlakozást használó látogatók.

Az adatkezelés jogalapja:

– szolgáltatás teljesítése

– jogszabályi kötelezettség: hatályos nemzeti jogszabályok, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárások

Adatkezelő ezeket az adatokat csak a szolgáltatások zavartalan működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben ismeri meg és kezeli, amelynek részét képezi a weboldal látogatottsági statisztikák készítése is a webtárhely tulajdonosa számára. Más célra nem használja fel, más személyes adatokkal nem kapcsolja össze, harmadik országba nem továbbítja és harmadik személynek nem adja át (kivéve ha erre jogszabály kötelezi, pl. hatósági megkeresés során).

 

5. Az adatkezelő által az adatfeldolgozó eszközein tárolt adatok kezelése

Adatkezelő: Gedeon Tamás 6100 Kiskunfélegyháza Mártírok u. 7.

Adatfeldolgozó: Profitárhely Kft

Az adatfeldolgozás tárgya: a Profitárhely Kft által kezelt tárhelyen lévő adatok tárolása.

Az adatfeldolgozó megtesz minden tőle elvárhatót azért, hogy biztosítsa az adatkezelő számára a GDPR 32. cikkében foglalt biztonságos adattároláshoz szükséges feltételeket, és e szolgáltatások biztonsági, ill a személyes adatok kezelésével összefüggő IT biztonsági intézkedésekről és egyéb lényeges körülményekről jelen tájékoztatóban tájékoztatja az adatkezelőt.

Az adatfeldolgozó a következő IT biztonsági célú beállításokat alkalmazza azért, hogy ezekhez az adatkezelésekhez a GDPR 32. cikke szerinti (de a változó valószínűségű kockázatok figyelembe vétele nélkül) biztonságos körülményeket az adatkezelő részére biztosítsa:

Az adatfeldolgozó redundáns adattároló rendszeren (RAID 1, 5, vagy 1+0) tárolja az adatokat.

A tárolt adatokról naponta automatikusan biztonsági mentést készít, amelyet legfeljebb 60 napig tárol.

 

6. Az adattároló tárhelyszolgáltató adatai

Lovas Diadal Live TV weboldal tárhely szolgáltatója a Profitárhely Kft (Profitárhely Kft 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23. tel.: +36 20 254 0866.

 

7. Adatkezelő

Gedeon Tamás: 6100 Kiskunfélegyháza Mártírok u. 7.

 

8. A személyes adatok (név, email cím) továbbítása, megosztása

Fontosnak tarjuk ügyfeleink adatait, így személyes adatokat soha semmilyen formában nem továbbítunk harmadik félnek.

Megosztás

Movies
Tv Shows
Videos
Search